+31 70 - 737 0905 info@jaw-advocaten.nl

JAW ADVOCATEN

Vastgoedrecht

De advocaten op de sectie Vastgoed adviseren bij de meest voorkomende facetten van dit rechtsgebied aan particulieren en ondernemingen. Daarnaast treden wij op voor Verenigingen van Eigenaren (VvE). Als een geschil niet buiten rechte kan worden beslecht, kunnen wij een procedure voor u voeren om uw rechtspositie te bewaren.

Vastgoedrecht

Diensten & services

Advisering met betrekking tot huurovereenkomsten (woon-, kantoor-, en bedrijfsruimte)
Advisering bij rechten en plichten van huurders en verhuurders
Advisering bij de koop en verkoop van onroerend goed
Advisering over beperkte rechten
Geschillen die ontstaan binnen Verenigingen van Eigenaars (VvE)
Geschillen met overheden, zoals gemeentes en provincies
Huurgeschillen van particulieren en ondernemers
Beëindiging van huurovereenkomsten
Ontruimingsprocedures
VVE Geschillen
Procedures als gevolg van verborgen gebreken

jaw advocaten

Vastgoedrecht

JAW Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van procedures die te maken hebben met alles omtrent het vastgoedrecht. Mocht u een dringend probleem hebben schroom u niet om ons contactformulier in te vullen.

Of u nou een geschil met de VVE heeft of dat u advies wilt inwinnen m.b.t. de rechten en/ of plichten van een huurder dan wel verhuurder. Bent u bij JAW Advocaten aan het goede adres.

jaw advocaten

Hoe kan uw procedure bekostigd worden?

  • Pro deo
  • Prijsafspraak
  • Uurtarief

Heeft u een advocaat nodig?

 ”Bij JAW Advocaten behandelen wij uw problemen met een betrokkenheid alsof het onze problemen zijn op verschillende rechtsgebieden & diensten waarin wij actief zijn.”