+31 70 - 737 0905 info@jaw-advocaten.nl

GERICHT OP RECHT

JAW ADVOCATEN

”Wij behandelen uw problemen met een betrokkenheid alsof het onze problemen zijn.”

E-mail

info@jaw-advocaten.nl

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag:
09:00-17:00 uur

Belastingrecht

De advocaten op de sectie belastingrecht bieden u de eerste hulp bij geschillen met de Belastingdienst en FIOD aangaande bijvoorbeeld fraude en/ of een conflict.

conflict

De advocaten van de sectie Belastingrecht zijn gespecialiseerd in het behandelen van conflicten met de Belastingdienst. Ook beschikken wij over advocaten met een strafrechtelijke specialisatie. 

belastingdienst

Wordt u geconfronteerd met een navorderings- of naheffingsaanslag?

internationale fraudezaak

Zoekt u een advocaat om u te verdedigen in een (internationale) fraudezaak?

Beslag- en Executie recht

Advocaten op de sectie Beslag- en Executie houden zich bezig met geschillen die opkomen bij het leggen van beslag en de executie van goederen.

beslag op loon/ vakantiegeld

Wij begrijpen als geen ander beslag op uw vakantiegeld enorm vervelend is. Schakel JAW Advocaten in om hier bezwaar tegen in te dienen.

beëindigen beslag/ executie

Enorme ervaring met het beëindigen van beslagen en voorkomen van executies.

Beslag op huis, inboedel en/ of auto

Het kan bijvoorbeeld gaan om een beslag op uw huis, inboedel en/ of auto.

Vastgoedrecht

De advocaten op onze sectie Vastgoed adviseren bij de meest voorkomende facetten van dit rechtsgebied aan particulieren en ondernemingen.

Beëindiging van huurovereenkomsten

Ziet u gelieve uw huurder vroegtijdig vertrekken om wat voor reden dan ook? Heeft u hier hulp bij nodig van een advocaat? Of wilt u per direct uw huurovereenkomst misschien ontbinden? 

Ontruimingsprocedures
Procedures als gevolg van verborgen gebreken

Groot onderhoud dient door uw verhuurder aangepakt te worden. Heeft u hier bijvoorbeeld problemen mee?

Strafrecht

De advocaten op de sectie Strafrecht staan ondernemingen en particulieren bij als zij worden geconfronteerd met een vervolging.

Delicten

Binnen het strafrecht vallen alle zaken die verband houden met delicten (strafbare feiten) uit bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht.

Dagvaarding OM

 Wanneer het Openbaar Ministerie besluit om over te gaan tot vervolging, zal de zaak voor de rechter komen.

Verdachte strafbaar feit

JAW Advocaten kan u ook bijstaan als u verdacht wordt van een strafbaar feit en u begeleiden naar een zitting van het Openbaar Ministerie.

Verbintenissen-recht

De sectie verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied binnen het Nederlandse civiele recht.

Overeenkomsten

Het verbintenissenrecht gaat over de uitlegging van overeenkomsten en wettelijke overeenkomsten zoals bijvoorbeeld een onrechtmatige daad.

rechtsverhouding

Of partijen nu bedrijfsmatig of op privébasis zaken met elkaar doen, dit gaat altijd op basis van een een (al dan niet mondelinge) overeenkomst. Een overeenkomst bepaalt in het recht de rechtsverhouding tussen partijen.

Geschil tussen partijen

De specialisten van JAW Advocaten hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

Sociale Zekerheidsrecht

De sectie Sociale Zekerheid houdt zich bezig met de Participatiewet, Werkloosheidswet Ziektewet, WIA & Wajong. 

conflict met uwv

Heeft u een conflict met het UWV? Is uw ziektewetuitkering bijvoorbeeld geëindigd of is uw WIA-uitkering gewijzigd of stopgezet, dan kunnen wij u helpen. 

adviseren + procederen

De advocaten van de sectie Sociale Zekerheid houden zich voornamelijk bezig met adviseren en procederen in zaken over de Participatiewet, Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Wajong.

BEZWAAR/ BEROEP INDIENEN

Wij hebben ervaring met het voeren van verschillende procedures zowel in bezwaar als in (hoger) beroep.

Arbeidsrecht

U heeft (ineens) te kampen met een juridisch probleem op het gebied van arbeidsrecht. Dit kan bijvoorbeeld zijn een arbeidsconflict, loonvordering, een probleem met uw huidige arbeidsvoorwaarden of zelfs een gedwongen ontslag. Onze advocaten op de sectie arbeidsrecht zijn gespecialiseerd in dit soort geschillen.

CAO

Help! Ik denk dat mijn CAO niet klopt en ik wil graag professionele hulp.

Ontslag

Ken uw rechten & plichten omtrent ontslag. Weet op tijd waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten van uw specifieke situatie. Overleg altijd met een jurist. 

arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict is veelal de aanleiding voor een negatieve werksfeer.

nationale service

Wij werken landelijk

JAW Advocaten is actief in heel Nederland. Ongeacht uit welke provincie u komt. Wij kunnen uw zaak behartigen, neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor u. 

financiering rechtsprocedure

Wat kost een advocaat?

In veel gevallen kan een advocaat u kosteloos bijstaan. In dit geval gaat het om gefinancierde rechtsbijstand door de overheid. Oftewel u krijgt een pro deo advocaat. Bij JAW advocaten is er veel mogelijk, vooraf bekijken wij samen uw situatie en hierop afgestemd zullen wij samen aan de slag gaan.

Pro deo

Prijsafspraak

Lees meer…

Uurtarief

Wat goed is voor de één, is niet per sé goed voor de ander. Om die reden zien wij een persoonlijk gesprek altijd als basis voor een verdere relatie tussen u en ons advocatenkantoor.

De beste oplossing voor u, hangt af van correcte juridische inschatting van uw situatie en het strategisch inzicht om voor u de optimale uitkomst te bereiken.

— jaw advocaten

Een (juridische) vraag stellen?

Wij denken graag met u mee.

Lees hier meer over onze werkwijze

Natuurlijk verwacht u van uw advocaat dat hij zijn zegje kan doen op juridisch gebied. Maar waarom zou u niet méér verlangen? 

Juridische kennis

Bijvoorbeeld dat uw advocaat u kan helpen voor verschillende zaken en met u meedenkt over het realiseren van totale oplossingen.

Totaal service

U krijgt van ons een compleet pakket dat aansluit op uw persoonlijke behoefte of die van uw onderneming. 

Menselijke wijsheid

Wij behandelen uw problemen met een betrokkenheid alsof het onze problemen zijn op verschillende rechtsgebieden en diensten waarin wij actief zijn.

CONTACTFORMULIER