+31 70 - 737 0905 info@jaw-advocaten.nl

JAW ADVOCATEN

Sociale Zekerheidsrecht

De advocaten van de sectie Sociale Zekerheid houden zich voornamelijk bezig met adviseren en procederen in zaken over de Participatiewet, Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Wajong. Hiernaast treden wij op in zaken met betrekking tot kinderbijslag, AOW en studiefinanciering. 

Sociale Zekerheidsrecht

Diensten & services

Bezwaar of beroep WIA
Bezwaar of beroep Ziektewet
Bezwaar of beroep Wajong
Bezwaar of beroep SVB
Bezwaar of beroep Participatiewet
Bezwaar of beroep WMO
Bezwaar of beroep DUO

Participatiewet

Is uw uitkering onterecht beëindigd of wordt u geconfronteerd met een intrekking of terugvordering? Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen? De advocaten van de sectie Sociale Zekerheid kunnen u (vaak pro deo) bijstaan. Aanverwante kwesties waarin we bijvoorbeeld kunnen bijstaan zijn:

Het aanvragen van een voorlopige voorziening
De afwijzing van uw verzoek om individuele inkomenstoeslag
De afwijzing van uw verzoek om bijzondere bijstand

jaw advocaten

Conflict met het UWV

Heeft u een conflict met het UWV? Is uw ziektewetuitkering bijvoorbeeld geëindigd of is uw WIA-uitkering gewijzigd of stopgezet, dan kunnen wij u helpen. Wij hebben ervaring met het voeren van verschillende procedures zowel in bezwaar als in (hoger) beroep.

Sociale zekerheidsrecht

De sectie Sociale Zekerheid

De advocaten van de sectie Sociale Zekerheid houden zich voornamelijk bezig met adviseren en procederen in zaken over de Participatiewet, Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Wajong. Hiernaast treden wij op in zaken met betrekking tot kinderbijslag, AOW en studiefinanciering.

Bent u het oneens met een besluit van uw gemeente, het UWV, SVB of DUO? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Stuurt u dan ook een kopie van het besluit mee, dan kunnen wij gemakkelijk een voorlopige inschatting maken van uw zaak.

jaw advocaten

Hoe kan uw procedure bekostigd worden?

  • Pro deo
  • Prijsafspraak
  • Uurtarief

Heeft u een advocaat nodig?

”Bij JAW Advocaten behandelen wij uw problemen met een betrokkenheid alsof het onze problemen zijn op verschillende rechtsgebieden & diensten waarin wij actief zijn.”