+31 70 - 737 0905 info@jaw-advocaten.nl

JAW ADVOCATEN

Belastingrecht

Eerste hulp bij geschillen met Belastingdienst en FIOD. De advocaten van de sectie Belastingrecht zijn gespecialiseerd in het behandelen van conflicten met de Belastingdienst. Ook beschikken wij over advocaten met een strafrechtelijke specialisatie. Vanzelfsprekend kunt u bij ons ook terecht voor rechtsbijstand bij dreigende geschillen en hulp bij het zoeken van oplossingen daarvoor, bijvoorbeeld door middel van mediation.

belastingrecht

Diensten & services

Belastingcontrole
Belastingprocedures & fiscale mediation
Informatiebeschikking (AWR)
Inkeerprocedure & buitenlands vermogen
Boeteprocedure/ Medeplegersboetes
Verzetprocedure executie belastingdienst
Invorderingsprocedures
Internationale informatie-uitwisseling (conflicten met de belastingdienst)
Fiscale mediation
Belastingfraude (AWR)

Belastingcontrole

Een boekenonderzoek, derden onderzoek of ander soort belastingcontrole wordt in de regel door de belastingdienst vooraf aangekondigd. De fiscus kan echter ook onaangekondigd haar wettelijke controlebevoegdheid uitoefenen.   

Wanneer u wordt geconfronteerd met een (aankondiging voor een) belastingcontrole, dan heeft u allerlei vragen.  Wat kan ik wel en niet doen, moet ik meewerken ja of nee? 

De bevoegdheden van de controlerende belastingambtenaar zijn namelijk ruim, terwijl het boekenonderzoek of de controle verstrekkende gevolgen kan hebben. Zo kan een controle leiden tot naheffings- of navorderingsaanslagen, verdere controles of zelfs strafrechtelijk onderzoek. Voor u van groot belang om goed beslagen ten ijs te komen.  

Het waarborgen van uw positie en belangen (of die van een derde) tijdens een controle is dan ook cruciaal. 

De fiscale advocaten van JAW advocaten hebben jarenlange ervaring met bijstand bij belastingcontroles en weten dat het behouden van de regie tijdens de belastingcontrole essentieel is voor het bereiken van een voor u optimale positie.  

Wij helpen u met juridische bijstand bij de voorbereiding voor het boekenonderzoek (al dan in samenwerking met uw accountantskantoor), het bepalen van de strategie, de communicatie met de belastingdienst en het begeleiden van het controletraject.

fiscalisten

Belastingprocedure & fiscale mediation

De fiscale specialisten van JAW Advocaten hebben jarenlange ervaring met belastingcontroles, inkeerzaken, procedures over belastingaanslagen en boeten, fiscale invordering en fiscale aansprakelijkstellingen.
Daarnaast behandelen wij zaken op het betrekkelijk recent ontwikkelde terrein van de fiscale boete voor medeplegers, feitelijk leidinggevers en andere betrokkenen. JAW Advocaten beschikken over een grondige kennis van het formele belastingrecht.
Ook kunnen wij u verdedigen tegen civiele procedures van de Belastingdienst, zoals een kort geding om u te dwingen informatie te geven.
Procederen staat niet per sé centraal in onze aanpak. Waar mogelijk gaan wij in alle gevallen na of een schikking of vaststellingsovereenkomst (VSO) met de belastingdienst mogelijk is. Wij beschikken over mediation expertise bij belastingrecht en hebben al vele ondernemers op dit vlak kunnen helpen.

belastingdienst

Informatiebeschikking

JAW Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van procedures die opkomen tijdens of voortkomen uit het belastingonderzoek, dit noemt men ook wel informatiebeschikkingen. 

Via een informatiebeschikking (artikel 52a AWR) of bezwaar/beroep tegen naheffings- of navorderingsaanslagen die in opvolging van de belastingcontrole door de belastingdienst zijn opgelegd.

jaw advocaten

Hoe kan uw procedure bekostigd worden?

  • Pro deo
  • Prijsafspraak
  • Uurtarief

Heeft u een advocaat nodig?

Zoekt u een advocaat om u te verdedigen in een (internationale) fraudezaak of een conflict met de Belastingdienst? Wordt u geconfronteerd met een navorderings- of naheffingsaanslag?  Bij JAW Advocaten behandelen wij uw problemen met een betrokkenheid alsof het onze problemen zijn op verschillende rechtsgebieden & diensten waarin wij actief zijn. 

Executie & faillissementen

Voorkomen via een verzetprocedure 

 

Indien u of uw onderneming niet in staat is om belastingschulden tijdig te betalen, kunnen wij u van dienst zijn als de fiscus overgaat tot executie. 

JAW advocaten begeleiden ondernemers die worden bedreigd door acute en dreigende zware ingrepen, zoals een aangekondigde executieveiling door de Belastingdienst of een dreigende faillissementsaanvraag. JAW advocaten onderhandelt succesvol met de Belastingontvanger, zodat u zich kunt concentreren op uw kerntaak: ondernemen.

hoe werkt dat?

Een verzetprocedure tegen de belastingdienst?

 

Een verzetprocedure is een procedure voor de civiele Rechtbank, waarbij de belastingschuldige verplicht is een advocaat in te schakelen. De advocaat dagvaardt de ontvanger. In deze dagvaarding wordt geklaagd over de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Omdat hiermee een ‘gewone’ civiele procedure wordt gestart, kunnen uiteraard ook andere civiele aangelegenheden aan de orde komen.

Wanneer de belastingschuldige bijvoorbeeld van mening is dat de ontvanger onrechtmatig heeft gehandeld en daarvoor schadeplichtig is, kan dit eveneens in de verzetprocedure aan de orde worden gesteld. Ook kan in de verzetprocedure worden gevraagd om:
Opheffing van gelegde beslagen;
Terugbetaling van betaalde/verrekende bedragen;
De verplichting om gedurende bezwaar en beroep uitstel van betaling te verlenen.

De dagvaarding wordt door een deurwaardersexploot aan de ontvanger van de belastingdienst betekend. Hiermee start de verzetprocedure en wordt de schorsende werking ingeschakeld. Die schorsende werking houdt in dat de invordering van de fiscus, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan over de vraag of het verzet terecht is ingesteld, niet verder mag gaan met de executie van zijn dwangbevelen.