+31 70 - 737 0905 info@jaw-advocaten.nl

JAW ADVOCATEN

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht en houdt kort gezegd in dat dit het recht omvat over de uitlegging van overeenkomsten en wettelijke overeenkomsten zoals onrechtmatige daad. De specialisten van JAW Advocaten hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

Verbintenissenrecht

Diensten & services

Wanprestatie bij de uitvoering van een overeenkomst
Onrechtmatige daad
Vasstellingsovereenkomst
Arbeidsrechtelijke geschillen

Specialisten in waterdichte overeenkomsten & de naleving hiervan.

Of partijen nu bedrijfsmatig of op privébasis zaken met elkaar doen, dit gaat altijd op basis van een een (al dan niet mondelinge) overeenkomst. Een overeenkomst bepaalt in het recht de rechtsverhouding tussen partijen.

Hoewel vaak zaken op papier worden gezet (een contract) en er al dan niet algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst, ontstaan in de praktijk regelmatig een verschil van inzicht over de uitleg van hetgeen partijen in origine bedoeld hebben. Helaas blijkt dat contracten vaak gedateerd zijn en al jarenlang gebruikt worden.

Als een geschil tussen partijen ontstaat over de uitleg van een gesloten overeenkomst, wordt in eerste instantie gekeken naar wat er in de gesloten overeenkomst staat en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

JAW advocaten bepleit daarom voor onze klanten het belang om de afspraken die partijen voor ogen hebben ook op een sluitende juridisch juiste wijze vast te leggen. De bijstand van een gespecialiseerde advocaat kan namelijk echt het verschil maken.

De contractspecialisten van JAW advocaten helpen u problemen te voorkomen bij de uitleg van contracten door alle problemen voor te zijn. Wij adviseren u en waar nodig onderhandelen voor u bij opstellen van contracten en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Helaas is het niet altijd mogelijk om conflicten te vermijden. In dat geval kunnen wij uw rechtspositie bewaken door u bij te staan in een procedure.

jaw advocaten

Hoe kan uw procedure bekostigd worden?

  • Pro deo
  • Prijsafspraak
  • Uurtarief

Heeft u een advocaat nodig?

Zoekt u een advocaat om uw rechten te behalen? Wordt u geconfronteerd met bijvoorbeeld het niet naleven van een contract?  Bij JAW Advocaten behandelen wij uw problemen met een betrokkenheid alsof het onze problemen zijn op verschillende rechtsgebieden & diensten waarin wij actief zijn.