,

Wat zijn de criteria voor toekenning van een participatiewet uitkering?

Wat zijn de criteria voor toekenning van een participatiewet-uitkering door de gemeente?

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de participatiewet als u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm. Voorts geldt er een grens voor het vermogen en spaargeld wat u mag hebben.