Nadere informatie strafvorderlijk beslag

In de Aanwijzing inbeslagneming van het Openbaar Ministerie vindt u regels voor de inbeslagneming op grond van artikel 94 WSv en voor de afhandeling van het beslag op grond van de artikelen 116, 117, 118 en 119 WSv. Deze aanwijzing richt zich tot het Openbaar Ministerie, opsporingsinstanties en bewaarders. Duidelijke en praktische informatie over hoe rechters dienen om te gaan met klaagschriften over inbeslagneming vindt u in de publicatie van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak Handreiking procedure beklag tegen beslag ex art. 552a Sv.