Wetswijziging woning tijdelijk verhuren & Corona maatregelen

 Vanaf 1 juli 2016 geldt nieuwe wetgeving bij het tijdelijk verhuren van een woning. De reden voor aanpassing vindt zijn oorzaak in de Wet Doorstroming Huurmarkt en dient de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen. De wetswijziging maakt het mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde te beëindigen zonder dat er sprake moet zijn van een wettelijke opzeggrond.

De tijdelijke huurovereenkomst kan worden aangegaan voor:

  1. jaar of korter bij de verhuur van een zelfstandige woonruimte;
  2. jaar of korter bij de verhuur van een onzelfstandige woonruimte (kamer).

 De huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan van rechtswege (automatisch) op het moment dat de tijd is verstreken waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan. Als gevolg van een tijdelijke noodwet in verband met de corona maatregelen, bestaat hier nu tijdelijk een uitzondering op.

Actieve informatieplicht verhuurder einde huurovereenkomst

Voor effectieve beëindiging van de tijdelijke huurovereenkomst is het noodzakelijk dat de verhuurder de huurder over de dag waarop de huurovereenkomst contractueel eindig schriftelijk informeert. De verhuurder dient dit niet eerder dan 3 maanden, maar uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de looptijd van de huurovereenkomst aan de huurder mee te delen.

Als de verhuurder de huurder niet op het juiste moment over het verstrijken van de huur, dan wordt de huurovereenkomst geacht te zijn verlengd voor onbepaalde tijd.  Dit heeft dan het gevolg dat de verhuurder de huurovereenkomst enkel kan opzeggen op sprake van de wettelijke opzeggronden en dit dient u als verhuurder absoluut te voorkomen.

Verlenging tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Wordt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd met dezelfde huurder verlengd dan wordt de verlengde huurovereenkomst (de opvolgende huurovereenkomst) opgevat als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan dus niet (meer) voor een bepaalde periode verlengd worden. Als gevolg van tijdelijke wetgeving, bestaat hier sinds kort een uitzondering op.

Let op! Tijdelijke noodwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst als gevolg Corona Spoedwet

De tijdelijke wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 31 augustus 2020. Huurcontracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 november 2020. Indien de coronacrisis langer duurt, heeft de regering de mogelijkheid om deze spoedwet te verlengen.

Neem daarom direct contact met JAW Advocaten als u de tijdelijke huurovereenkomst wilt opzeggen of verlengen en advies wilt over de wettelijke gevolgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *