, ,

Mag er beslag worden gelegd op uw zorgbonus?

Om misverstanden te voorkomen, dient het strikt te gaan om de zorgbonus die door de overheid is gesubsidieerd als compensatie voor het zorgpersoneel in Nederland voor de verhoogde werkdruk in verband met corona en uiteraard een welverdiend compliment voor hun zorgen. Een bedrag van EUR 1.000,- netto dient ter beschikking te komen van het zorgpersoneel wat hiervoor in aanmerking komt, is het algemene uitgangspunt van de achtergrond van deze bonus. Recofa, heeft zich al op het standpunt gesteld dat de zorgbonus vrij van beslag zou moeten zijn.

Maar wat nu als u met beslag door de deurwaarder wordt bedreigd, of hier reeds sprake van is. Mag de deurwaarder dan beslag leggen? De situatie is helaas momenteel nog niet 100% helder. Hiervoor loopt een proefprocedure voor de rechtbank mede aangespannen door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en de LOSR, waarvan de uitkomst nog ongewis is.

Wel kan in algemene zin worden gesteld dat werkgevers onder omstandigheden dit mogen weigeren, mede gelet op de financiering van de zorgtoeslag. Voorts vormt de zorgbonus voor de werknemer netto-loon waarover geen loonbelasting is verschuldigd. In veel gevallen vormt de zorgbonus geen regulier onderdeel van het loon en is het vermoedelijk niet vatbaar voor beslag. Het enkele feit dat er sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid en op de salarisstrook staat vermeld, geeft geen automatische basis voor beslag. Van cruciaal belang is dat de werkgever de financiering voor de zorgbonus moet aanvragen bij de overheid en dat de werknemer aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De zorgbonus vloeit daarmee niet (altijd) voort uit de rechtsverhouding zoals deze tussen werkgever en werknemer gold op het moment dat er beslag is gelegd.

Is er op uw zorgbonus beslag gelegd? Meldt u zich dan direct bij JAW Advocaten voor deskundig advies!