Wie betaalt de loonsanctie bij nalatigheid? De werkgever of de bedrijfsarts?

Als de werkgever niet voldoet aan de geldende re-integratie verplichtingen uit de Wet Poortwachter voor een van zijn zieke werknemers, dan kan hij een loonsanctie opgelegd krijgen door het UWV. De kosten daarvan kunnen erg hoog zijn.  In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij grove nalatigheid, is het echter wel mogelijk om de arbodienst en/of individueel ingeschakelde bedrijfsarts civielrechtelijk aansprakelijk te stellen.

Wanneer kan arbodienst of bedrijfsarts aansprakelijk zijn?

Controleer daarom voordat u de arbodienst aansprakelijk stelt, eerst de eisen van de wettelijke zorgplicht die u als werkgever heeft en overleg dit goed met een deskundige. U mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om dit te bespreken.

Voorbeeld aansprakelijkheid bedrijfsarts  (of de arbodienst) voor opgelegde loonsanctie

Het juridisch vereiste causaal verband bij het niet nakomen van een door de werkgever ingeschakelde derde, zoals de bedrijfsarts of arbodienst, moet door de werkgever worden aangetoond. Formeel is en blijft de werkgever immers volgens de wetgeving altijd verantwoordelijk voor de loonsanctie.

In deze casus bleek de werknemer last te hebben van overbelastingsklachten. De bedrijfsarts verwachtte dat de werknemer binnen enkele maanden weer aan het werk kon.  Echter vele weken en 3 bedrijfsartsen later van dezelfde arbodienst verder, blijkt dat er medisch gezien veel meer aan de hand is bij de werknemer dan dat er bij de medische begeleiding en diagnose door de bedrijfsartsen was vastgesteld.

Uit de poortwachterstoets die verplicht door het UWV wordt uitgevoerd bij het einde van de twee jaar ziekteperiode, komt het UWV tot het oordeel dat de re-integratie inspanningen van de werkgever volstrekt onvoldoende zijn geweest. De werkgever moest als gevolg de werknemer 52 weken langer loon doorbetalen als gevolg van de door het UWV opgelegde loonsanctie.

De werkgever pikt dit niet en stelt de arbodienst aansprakelijk.

De werkgever besluit in beroep te gaan met als reden dat de arbodienst niet een juiste diagnose heeft gesteld en dat een van de bedrijfsartsen de werknemer niet goed heeft begeleid. De rechtbank geeft de werkgever daarin gelijk. Voornamelijk omdat de werkgever van een gemiddelde bedrijfsarts mag verwachten dat hij een werknemer in een vroeg stadium verwijst naar een behandelaar voor een deugdelijke diagnose en behandeling.

Dit soort praktijkvoorbeelden komen vaker voor. De verwachtingen van de werkgever komt niet overeen met de in de praktijk geleverde dienstverlening van de bedrijfsarts. JAW Advocaten kan dit soort situaties voor u oplossen.

Meer weten neem contact met ons op